1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Xác nhận đơn hàng;
  • Gửi các thông báo về việc thay đổi đơn hàng;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đơn hàng;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra,…liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc đơn hàng. Mọi thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Hộ Kinh Doanh Hoàng Gia Yến Việt

Số điện thoại: 08888.909.66

Địa điểm kinh doanh: Số 24 đường 23 tháng 10, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Chứng nhận ĐKDN số 8462196263-001 do Sở KHĐT Khánh Hòa cấp ngày 20/03/2023

Email: hoanggiayenviet@gmail.com

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Email tiếp nhận thông tin: hoanggiayenviet@gmail.com

6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối, việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Công ty yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký mua hàng là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến hoanggiayenviet@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Chúng tội cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng khách hàng thống nhất phương án giải quyết.